Den Kompetente Borger

Litteratur og links

Her kan du finde henvisninger til litteratur og links af relevans for projektet Den Kompetente Borger.

Hvis du selv har henvisninger til deling med andre projektinteresserede, kan du uploade dem her.

Før du kan uploade, skal du blot oprette dig som bruger. Dette kan du gøre i boksen til højre eller i den øverste menu på siden.

Når du har oprettet dig som bruger, kan du uploade henvisningen ved at i tekstboksen nederst på siden. Knyt gerne en kommentar til henvisningen, så andre brugere kan identificere den. Afslut ved at trykke på " Add comment"

Litteratur:

Dansk Folkeoplysnings Samråd (2004): Fremtidens Folkeoplysning – et politikpapir for Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS, København

Fritid & Samfund (2009): I fokus - En ny foreningslov?, kultur & fritid / Tidsskriftet Folkeoplysning nr. 2 2009, Fritid & Samfund, Århus

Hartje, Steffen (1995): BiVoks – biblioteket i Voksenuddannelsen, Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, Jelling

Hartje, Steffen og John Steen Johansen (2006): Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring, Fritid og Samfunds forlag, Århus

Hartje, Steffen (2008): På vej mod en ny folkeoplysningslov, Kultur og fritid - Tidsskrift for Folkeoplysning nr. 3 november 2008, Landsforeningen Fritid og Samfund, Århus

Jeppesen, Dorte, Gerd Støving og Ole Gay (1988): RØD + BLÅ = VIOLET - Fritidsundervisningsstatus 1988, Storstrømscentret for Voksenpædagogisk uddannelse

Kuhlthau, C. C. (2004): Seeking Meaning: a process approach to library and information services. (2. ed), Libraries Unlimited

Larsen, Vagn Ytte og Michel Steen-Hansen (2008): Bibliotekerne er en vigtig del af folkeoplysningen, Kultur og fritid - Tidsskrift for Folkeoplysning nr. 4 december 2008, Landsforeningen Fritid og Samfund, Århus

Nistrup, Ulla og Lund, Anne (2010): Anerkendelse af realkompetencer - udbredelse, barrierer og gældende praksis, Nationalt center for kompetenceudvikling, København

Overgaard, Louise (2010): Den kompetente borger, Danmarks Biblioteker nr. 3 2010, Danmarks Biblioteksforening, København

Putnam, Robert (2000): Bowling alone, Simon & Schuster, New York

Putnam, Robert (2003): Better Together, Simon Schuster, New York

Skot-Hansen, Dorte og Qvortrup, Lars (1991): Bibliotek og Fagforening – Rapport om forsøg med fagforenings- og arbejdspladsbiblioteker, Specialarbejderforbundet i Danmark, København

Sørensen, Jørn og Malene Carmel (2009): Lad os få en moderne folkeoplysningslov, Danske Kommuner no. 36 2009

Links

Cevea centrum-venstre akademiet (2009): Borgerens inddragelse – afdækning af det frivilliges potentiale

Netavisen (2010): Aftenskolernes kerneydelse er truet

DFS Netavisen (2010): Forskelle på folkeoplysning i de nordiske lande

DFS Netavisen (2010): Folkeoplysning og folkebibliotek er to sider af samme sag

Karbo, Mogens (2010), KL: Gråzoner mellem bibliotekerne og aftenskolerne

Lundgren, Mats (2008): Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta - Kartläggning, analys och förutsättningar för ökad samverkan mellan bibliotek och studieförbund i Dalarnas och Örebro län

OECD (1999): Thematic Review of the Transition from Initial Education to Working Life – Denmark

Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010): Folkebibliotekerne i Vidensamfundet

Undervisningsministeriet (2009): Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer

Voss, Michael (2009), DFS: Ulige konkurrence i folkeoplysningen

Voss, Michael (2010), DFS:
Bedre vilkår for aftenskolerne
www.flickr.com

© 2013   Created by Louise Overgaard.   Ported from ning by Robotto.