Den Kompetente Borger

Om Den kompetente borger:
Den kompetente borger var et udviklingsprojekt, hvor Netværk for voksenundervisning i Århus og Borgerservice og Biblioteker arbejdede med at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker. Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.

Projektet skulle dels kortlægge, hvilke samarbejdserfaringer der allerede fandtes i Århus samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels samle idéer til fremtidige samarbejder gennem idéudviklingsworkshops og dels afprøve nye samarbejdskonstellationer.

Ambitionen med projektet var, at det skulle medvirke til at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysningen, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebibliotekerne på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som udviklingsprojekt af overbygningskarakter og pågik fra september 2009 til november 2010.

Projektet blev realiseret i et samarbejde mellem Frit Oplysningsforbund FO Århus, Folkeligt Oplysningsforbund FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Fritid & Samfund, Borgerservice og Biblioteker.

 
 
 
www.flickr.com

© 2013   Created by Louise Overgaard.   Ported from ning by Robotto.